Инжиниринговый и строительный консалтинг
Оціночна діяльність

Як часто всі ми чуємо слова «ціна», «оцінка», «вартість». І як часто ми просто не замислюємося над самим процесом оцінки того або іншого виду товару, будівлі, послуги. Згідно ст.4 Закону України № 2658-III від 12 липня 2001 року «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні» «...професійна оціночна діяльність - це діяльність оцінювачів і суб'єктів оціночної діяльності, що полягає в організаційному, методичному й практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді й підготовці висновків щодо вартості майна.»

Для визначення оціночної вартості будівлі існують певні методики, за якими виконується оцінка: витратна, дохідна та порівняльна. Після того, як буде виконана оцінка за кожною із цих методик, виводиться підсумкова оцінка вартості нерухомості.

Оціночна діяльність може здійснюватися в таких формах:

  • практична діяльність оцінки майна, що полягає в практичному виконанні оцінки майна й всіх процедур, пов'язаних з нею, відповідно до вимог, установлених нормативно-правовими актами з оцінки майна;
  • консультаційна діяльність, що полягає в наданні консультацій щодо оцінки майна суб'єктам оціночної діяльності, замовникам оцінки й (або) іншим особам в усній або письмовій формі;
  • рецензування звіту про оцінку майна (акту оцінки майна), що полягає в їх критичному розгляді й наданні висновків їхньої повноти, правильності виконання й відповідності застосованих процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, у порядку, що визначений Законом і нормативно-правовими актами з оцінки майна;
  • методичне забезпечення оцінки майна, що полягає в розробці методичних документів з оцінки майна й наданні роз'яснень щодо їхнього застосування;
  • навчальна діяльність оцінювачів, що полягає в участі в навчальному процесі із професійною підготовкою оцінювачів.

Практична діяльність оцінки майна може здійснюватися винятково суб'єктами оціночної діяльності, визнаними такими у відповідності зі статтею 5 Закону. Наша компанія «Fisher&Partners» веде багаторічну практичну оціночну діяльність. Нами була проведена оцінка численних житлових, торговельних і промислових об'єктів, при цьому ми не маємо ні однієї претензії або рекламації.

Фахівці нашої компанії проводять оцінку суворо у відповідності до процедур, обговорених в Законодавстві України, а також на підставі договору із Замовником. Після виконання оцінки нами надається звіт про оцінку, що має силу офіційного документа та дає йому право бути пред'явленим на будь-якому рівні.

Вибирайте професіоналізм і гарантії! Будьте з нами!

 
Головна Оціночна діяльність