Консалтинг будівель і споруд

Той, хто вкладає інвестиції в будівництво будівель і споруд, у технічне переозброєння підприємств, у містобудівний розвиток територій прагне одержати найбільшу економічну вигоду. При цьому він не завжди має у своєму розпорядженні досить достовірні дані для аналізу ефективності інвестицій. Ці дані відносяться до сфери нерухомості, будівництва, проектування й найчастіше, не пов'язані безпосередньо з видом діяльності інвестора.

Консалтинг допомагає замовникові виявляти проблеми, аналізувати їх, дає рекомендації з рішення цих проблем і сприяє їх усуненню.

Ось приклади таких ситуацій:

  1. Керівництво кондитерської фабрики вирішило розширити виробництво, із цією метою придбано ділянку землі поруч із фабрикою. Необхідно оцінити весь комплекс передбачуваних витрат, пов'язаних із будівництвом на цій території нових потужностей фабрики. Частина даних, які відносяться до специфіки кондитерського виробництва, керівництво фабрики доручає підготувати штатним фахівцям фабрики. Але в штаті фабрики відсутні фахівці, здатні підготувати дані про оптимальне розташування передбачуваних будівель і споруд, їх конструктивні рішення, забезпечення інженерними мережами. Немає фахівців, здатних оцінити весь комплекс витрат на інженерну підготовку території, проектування, узгодження й одержання дозволів, будівництво та введення в експлуатацію. Крім того, керівництву необхідна професійна допомога в координації дій всіх учасників розширення підприємства.
  2. Банку запропоновано, як заставне майно, будівлю. Необхідно: виконати вартісну оцінку, визначити технічний стан конструкцій, розробити концепцію подальшого використання, порахувати кошторис на реконструкцію й заходи щодо зміни функціонального призначення.
  3. Недобудована будівля перейшла від одного власника до іншого. Новий власник вимагає визначити відсоток готовності будинку, стан конструкцій, розрахувати витрати на добудування будинку.
  4. Підприємству потрібні нові виробничі площі. Необхідно зробити аналіз декількох пропонованих до продажу майданчиків на предмет мінімізації витрат: вартість ділянки, нове будівництво або реконструкція, наявність інженерних комунікацій, транспортні зв'язки й т.п. Потім розробити концепцію нового підприємства, в інтересах підприємства зібрати вихідні дані, розробити проектну документацію й одержати дозвіл на будівництво.
  5. Інвестор для будівництва логістичного комплексу придбав земельну ділянку. Одночасно, опираючись на свій досвід, купив на заводі металоконструкцій готову швидозвідну будівлю складу й оперативно, без одержання дозволу на будівництво, змонтував його на цій земельній ділянці. Необхідно зібрати вихідні дані, розробити проектну документацію, одержати позитивний висновок експертизи, дозвіл на виробництво будівельних робіт і здати об'єкт держкомісії.
  6. Інвестор придбав територію під багатоповерхову житлову забудову. Необхідно розробити концепцію забудови таким чином, щоб інвестор одержав якомога більшу вигоду з кожного гектара території, але при цьому не вступити в конфлікт із існуючими нормами, адміністративною й соціальною практикою.
  7. Інвестор одержав дозвіл будувати торгово-розважальний комплекс. З метою мінімізації витрат і прискорення будівництва необхідно розробити концепцію конструктивної схеми будинку, виконати інженерні розрахунки, розробити схему взаємодії між всіма учасниками проектування й будівництва, графік видачі робочих креслень підрядникам, методику супроводу будівництва й оперативного прийняття рішень на будівельному майданчику.
  8. Інвесторові для планування бюджету на будівництво будинку потрібно провести тендер серед будівельних організацій перед одержанням вихідних даних, до розробки проектної документації. Необхідно виконати концепцію будинку в обсязі техніко-економічного обґрунтування, з докладною архітектурно-будівельною частиною й специфікаціями на будівельні конструкції й матеріали.

Компанія FISHER&PARTNERS успішно вирішує подібні завдання.

 
Головна Консалтинг будівель і споруд