Инжиниринговый и строительный консалтинг
Бізнес-план будівництва

Бізнес-планування просто необхідне при розробці інвестиційних будівельних проектів. Будь те будівництво готельного комплексу, промислового підприємства або житлового будинку - у будь-якому випадку грамотний бізнес-план будівництва допомагає оцінити економічну вигоду від інвестиційних вкладень і зробити висновок про доцільність вкладення коштів у той чи інший будівельний інвестиційний проект. < / p>

Бізнес-план будівництва в комплексі з техніко-економічним обґрунтуванням служить для об'єктивного аргументування ефективності обраної концепції будівництва , технологій проведення будівельно-монтажних робіт і т. д.

Бізнес-план будівництва може містити такі основні блоки як аналіз ринку будівництва, маркетинговий план будівництва, виробничий і організаційний план, фінансова модель проекту, оцінка ефективності інвестиційного проекту, оцінка ризиків (фінансових, технологічних) проекту.

У рамках інвестиційних розрахунків у бізнес-плані будівництва можуть розглядатися основні статті доходів, витрат, капітальних вкладень необхідних для реалізації проекту. У маркетинговій частині бізнес-плану представляється опис цілей маркетингу, стратегії маркетингу, наводяться розрахунки фінансового забезпечення маркетингу.

Виробнича частина в бізнес-плані будівництва може містити обґрунтування обраних виробничих процесів, обґрунтування потреби в матеріально-технічних ресурсах для забезпечення будівельного виробництва і т. д.

Бізнес-план надає можливість інвесторам оцінити ефективність вкладень, вибрати найбільш ефективну схему фінансування проекту. При необхідності залучення в інвестиційний проект додаткових фінансових коштів, наприклад, за рахунок банківського кредиту, бізнес-план допомагає позичальникові отримати позитивну відповідь банку і організувати співробітництво на більш вигідних умовах.

Бізнес-план будівництва, на відміну від техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) більш широко і повно охоплює всі аспекти реалізованого інвестиційного проекту. Тому складання бізнес-плану будівництва рекомендується, незалежно від того, складається для даного проекту ТЕО чи ні.

 

Попередити можливі помилки та упущення ще на стадії оцінки ефективності вкладення інвестицій в будівництво набагато легше, ніж виправляти такі помилки безпосередньо у процесі будівельного виробництва, а тому складання якісного бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування, техніко-економічних розрахунків - це ключ до успіху .

Компанія «Fisher&Partners» для нових інвестиційних проектів пропонує наступні послуги:

  • пошук і аналіз ділянки;
  • розробка концепції об'єкту , забудови;
  • здійснення передпроектних робіт, збір і узгодження вихідних даних, містобудівне обґрунтування;
  • розробка комплексної проектної документації;
  • розрахунок кошторисної вартості , оптимізація витрат на будівництво;
  • допомога в проходженні комплексної державної експертизи
  • супровід будівництва, авторський , технічний нагляд.
 
Головна бізнес-план будівництва