Инжиниринговый и строительный консалтинг
Проект організації будівництва (ПОБ)

Організація будівництва - об'ємний і складний технологічний процес, що регулює всі питання будівельного виробництва. Проект організації будівництва - один з найважливіших проектів робочої будівельної документації.

Проект організації будівництва (ПОБ) включається в комплекс проектно-технологічної документації відповідно до вимог СНіП 12-01-2004 (замість СНіП 3.01. 01-85). Проект організації будівництва є обов'язковим документом і розробляється генеральним проектувальником або ж проектною організацією на його замовлення.

Проект організації будівництва вирішує питання раціональної організації будівництва всіх об'єктів, що знаходяться на будівельному майданчику. На основі ПОБ складаються ПВР - проекти виробничих робіт. ПВР висвітлюють питання раціональної організації будівництва для кожного конкретного будівельного об'єкта на майданчику.

Проект організації будівництва є базовим документом для визначення тривалості будівництва, для визначення обсягів будівельно-монтажних робіт (БМР) відповідно до періодів будівництва, для розподілу матеріальних і технічних засобів.

Проект організації будівництва розробляється на основі техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва, завдання на проектування об'єкта, принципових технологічних схем будівельних об'єктів і т.д.

Проект організації будівництва - його склад і зміст - може змінюватися, залежно від складності об'єктів будівництва, специфіки цих об'єктів, необхідності в додаткових допоміжних спорудженнях і установках, а також залежно від особливостей необхідних будівельно-монтажних робіт і умов забезпечення будівельного майданчика техніко-матеріальними засобами.

Без затвердженого проекту організації будівництва забороняється проведення будівельно-монтажних робіт. Відхилення від ПОБ повинні бути погоджені з підрядною проектною організацією, що розробила й затвердила ПОБ.

ПОБ включає календарний план будівництва, генеральний будівельний план, організаційно-технологічні схеми, відомості обсягів БМР. Розраховуються графіки потреби будівництва в техніці та устаткуванні, матеріальному забезпеченні, кадровому забезпеченні. Складається також пояснювальна записка до проекту організації виробництва, у якій містяться необхідні дані для обґрунтування методів організації будівельного виробництва, для розробки організаційно-технологічних рішень проекту й т.д.

Для нескладних будівельних об'єктів проект організації будівництва може бути розроблений у скороченому варіанті.

Компанія «Fisher&Partners» пропонує Вам послуги з розробки проекту організації будівництва а також іншої необхідної проектної документації для забезпечення будівельного виробництва.

 
Головна Проект організації будівництва