Инжиниринговый и строительный консалтинг
Визначення кошторисної вартості будівництва

Перш ніж почати будівництво будь-якого об'єкта, необхідно розробити проект. До складу будь-якого проекту, як правило, входить розробка кошторисної документації. Кошторисна документація є важливим елементом проекту. Для цього багато проектних організацій містять у своєму штаті спеціальні відділи, які розробляють кошторис. Але іноді доводиться вдаватися до послуг позаштатних кошторисних відділів.

При розробці проектів Замовник і Підрядник визначають, як необхідно розраховувати кошторисну документацію, тому що обов'язковою умовою застосування загальнодержавних будівельних кошторисних нормативів визначені в Україні ДБН Д.1.1-1-2000: «...організації й установи незалежно від їхньої відомчої приналежності й форм власності при визначенні вартості будівництва об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності». Для інших підприємств, організацій і установ усереднені норми Держбуду України є рекомендованими.

Положення ДБН Д.1.1-1-2000 установлюють:

 • основні завдання кошторисного нормування й правила ціноутворення в будівництві;
 • види кошторисних нормативних документів;
 • вимоги до кошторисних нормативів;
 • систему ціноутворення в будівництві;
 • порядок розробки, узгодження й затвердження кошторисних нормативів.

Система ціноутворення в будівництві містить кошторисні нормативи, правила визначення вартості будівництва й складання інвесторської кошторисної документації. Кошторисні нормативи - це узагальнена назва комплексу кошторисних норм, які об’єднуються в окремі збірники. Разом із правилами й положеннями, що містять необхідні вимоги, вони служать для визначення вартості будівництва.

Інвесторська кошторисна документація - це сукупність кошторисів (кошторисних розрахунків), відомостей кошторисної вартості пускових комплексів, черг будівництва, зведень витрат, пояснювальних записок до них і відомостей ресурсів, складених на стадії розробки проектної документації.

Ми допоможемо обробити проект, скласти необхідну кількість кошторисної документації, розрахувати й надрукувати основні види інвесторської кошторисної документації й складових договірної ціни:

 • зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;
 • пояснювальні записки до зведених кошторисних розрахунків;
 • об'єктні кошториси;
 • об'єктні кошторисні розрахунки;
 • локальні кошториси;
 • локальні кошторисні розрахунки;
 • локальні кошториси на придбання й монтаж устаткування;
 • локальні кошториси на пуск і налагодження;
 • відомості ресурсів до локальних, об'єктних і зведених кошторисів;
 • порядковий локальний кошторис
 • договірні ціни
 • акти виконаних робіт на основі кошторисів по формах №КБ-2,довідки про виконані роботи № КБ-3;
 • форми списання матеріалів М-29.

Наша компанія допоможе Вам скласти кошторисну документацію в тих випадках, коли Вам необхідно:

 • розрахувати вартість будівництва, ремонту, реконструкції будівлі, споруди або прилягаючої території за комерційними (недержавними) розцінками;
 • розрахувати вартість будівництва, ремонту, реконструкції будівлі за усередненими нормами Держбуду України згідно ДБН Д.1.1-1-2000;
 • перевірити наявний у Вас кошторис, зроблений іншою організацією, на предмет правильності застосування розцінок і витрат матеріальних і трудових ресурсів;
 • порівняти обсяги робіт, зазначені в наявному у Вас кошторисі з проектом.

Довіртеся професіоналам! Ми станемо Вашим кошторисним відділом!