Инжиниринговый и строительный консалтинг
Паспорт будівлі

Часто при звертанні до нас за паспортом будівлі, клієнти задають одне й те саме питання: технічний паспорт будівлі - це ж технічний паспорт БТІ? Паспорт Технічного Стану Будівлі (Споруди) і Технічний Паспорт БТІ - зовсім різні документи.

Згідно з Наказом Державного Комітету України по будівництву, архітектурі й житловій політиці № 32/288 від 27.11.97 (зі змінами, внесеними відповідно до Наказів Держбуду України N 184/140 від 28.07.99, Державного Комітету України по будівництву й архітектурі N 28/28 від 04.02.2005, Міністерства будівництва, архітектури й житлово-комунального господарства N 53/75 від 15.02.2007) затверджені «Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд», згідно яким «...Усі будівлі (споруди), незалежно від їх призначення, форми власності, віку, капітальності, технічних особливостей, підлягають періодичним обстеженням з метою оцінки їх технічного стану та паспортизації, а також прийняття обгрунтованих заходів до забезпечення надійності та безпеки при подальшій експлуатації (консервації).».

Технічний паспорт - це документ, що відбиває конструктивні або функціональні характеристики будівлі, повинен складатися на кожний об'єкт або його частину, а також на будь-які сукупності будівель (тобто на домоволодіння), у т.ч. і на такі об'єкти, які не є об'єктами цивільних прав. Наявність технічного паспорта ще не говорить про те, що об'єкт є об'єктом цивільного права, а сам технічний паспорт на будинок до розряду правовизначальних, документів не відноситься.

Головне завдання паспортизації об'єктів - фіксація їхнього технічного стану для визначення можливості їх подальшої експлуатації.

Паспорт будівлі (споруди) складається в процесі інженерного обстеження будівлі, і заповнення паспорта дозволяється тільки після проведення повного технічного обстеження будівлі й на підставі аналізу отриманих при цьому даних.

Але, на відміну від інженерного обстеження будівлі, що може (і повинне) проводитися періодично, заповнення Технічного Паспорта Будівлі (споруди) виконується тільки один раз, після цього при проведенні повторних інженерних обстежень вносяться зміни й доповнення в паспорт, що відбивають його реальний стан на момент проведення обстеження.

Треба відзначити, що звіт про проведення інженерного обстеження може бути складений у вільній формі, а Технічний Паспорт об'єкта - документ строгої форми й змісту, установленої тим же наказом.

У наказі відзначено, що форму Паспорта заповнює сам власник будівлі за участі представників фірми, що проводить технічне обстеження будівлі й має спеціальну ліцензію на проведення таких робіт. На практиці виявляється, що фахівці цієї фірми більш компетентні в цьому питанні, тому, як правило, форму підготовлюють вони, а власник тільки перевіряє, уточнює й підписує ці документи разом із представником організації, що виконувала обстеження. Саме тому Паспорт Технічного Стану Будівлі (споруди) випускається в 2-х екземплярах, які зберігаються у Власника будівлі й у керівника фірми, що виконувала технічне обстеження.

Наша фірма проводить технічне обстеження об'єктів будівництва, цілком логічно замовити складання Паспорта Технічного Стану Будівлі в нас. І ми охоче виконаємо Ваше замовлення!