Музейный консалтинг
Концепція експозиції

Із часів початку перебудови, коли багато чого у світі культурології знайшло новий зміст, музейним працівникам довелося прийняти концептуальний підхід у проектуванні музейних експозицій. Перед цим багато музейних працівників вирішували виставляти пам'ятники культури, як відкриті фонди, заміняючи в науковій документації концепцію тематичною структурою. У зв'язку із введенням у той час нових економічних понять, таких як ринкова економіка, прибуток, все більше культурологічних теоретиків стали переглядати соціальні функції музеїв, схиляючись до заперечення їхнього суспільного значення, їхньої науково-освітньої діяльності. Все частіше стали підмінювати тематичний зміст експозицій оформлювальними ефектами, що покликані перетворити музеї в розважальні об'єкти для дозвілля.

Пізніше, з початку 1990-х років, почався перегляд змісту дисциплін, спрямованих на розвиток соціально-культурних знань. Поступово прийшло усвідомлення того, що музей займає одне із провідних місць у знаходженні змісту розвитку людського суспільства, дає можливість доторкнутися до справжніх пам'ятників людської діяльності минулого, вивчити характер і традиції націй, що призвело до перегляду підходів до формування експозицій музеїв.

Відкриття й організація роботи музею - справа не проста. Тому при складанні експозиції необхідно дотримуватися певної методики. Одним з перших і найважливіших етапів є розробка концепції експозиції. Це потребує від авторів наукового обґрунтування, виявлення закономірностей взаємних відносин предметів показу, визначення різних аспектів, що впливають на цілісність експозиції. Особливе значення приймає побудова експозиційного образу, світло-колірне рішення, пошук художньо-просторової композиції, тобто осмислення форми експозиції в якості одного з важливих аспектів музейної діяльності.

Цей етап містить у собі такі розділи як:

  • вивчення історичних джерел і літератури по темі майбутньої експозиції;
  • пошук і відбір історичних матеріалів;
  • підбір відповідних експонатів;
  • вивчення планування приміщень музею, розробка ескізів майбутньої експозиції;
  • створення концепції в електронному виді;
  • опис концепції в письмовому вигляді;
  • узгодження й затвердження виробленої концепції експозиції.

При розробці концепції експозиції необхідно враховувати характер експонатів, що виставляються, рівень їхнього сприйняття, можливість використання нових технологій для подачі матеріалів експозиції, у тому числі цифрових, лазерних, оптичних.

Все це наша компанія з успіхом виконає для Вас за короткий проміжок часу за прийнятними для Вас цінами.

Наші досвідчені фахівці готові співпрацювати з Вами прямо зараз!

 
Головна Музейний консалтинг Концепція експозиції