Музейный консалтинг
Комплектація експозиції

Процес створення повноцінної, цікавої, видовищної й науково-достовірної експозиції в музеї неможливий без правильно побудованої й ретельно виконаної комплектації музейних предметів. Робота ця відноситься до розряду найбільш відповідальних, і в ній, як правило, задіяні як досвідчені музейні працівники, так і молодші співробітники. Іноді можуть залучатися до цієї роботи й фахівці інших профілів і професій. Для того, щоб зрозуміти, що таке музейний експонат у складі експозиції, і чи буде він зарахований до складу цієї експозиції, необхідно прояснити, що таке музейні предмети, адже саме з них відбувається комплектація музейних експозицій.

Музейний предмет у широкому змісті цього поняття - це матеріальний об'єкт природної або людської діяльності, що має яку-небудь наукову, історичну, меморіальну або художню цінність, і має властивості нести знання або має емоційний вплив, і може бути вилучений з побуту для його показу або вивчення в музеї. Для кожного профілю музеїв музейні предмети можуть істотно відрізнятися. Так, для історичного музею - це може бути пам'ятник історичного значення певного часу, для літературного музею - рукопис автора або його особисті речі, що передають його характер або відтворюють атмосферу написання певних творів ( будинок-музей Гріна у Феодосії) і т.д.

Пошук і класифікація предметів музейних збірок, їх опис, документування, зберігання становить один з найважливіших і найвідповідальніших розділів роботи музею. Ця робота ведеться практично постійно, тому що експозиції в міру накопичення нових предметів оновлюються, розширюються або заміняються на нові.

У той час, коли музейний предмет виставляється разом з іншими предметами на огляд, він стає експонатом. Експонатами можуть бути як оригінали музейних предметів, так і відтворені копії й макети.

При комплектуванні музейних експозицій дотримуються кількох основних принципів:

  • принцип відповідності предметів темі;
  • принцип історизму, що показує процес розвитку й становлення якого-небудь явища;
  • принцип предметності, коли необхідно довести яку-небудь теорію, або проілюструвати якусь подію;
  • принцип дохідливості - предмети повинні передавати зміст, що був би зрозумілий певному колу відвідувачів музею (наприклад, у музеї елементарних часток, фотографії, що ілюструють зіткнення потоків атомів і розподіл у просторі елементарних часток, при цьому навряд чи вразять десятикласників, зате будуть на «ура» сприйняті належною аудиторією).

Під час розробки тематичного плану експозиції складаються картки експонатів, де вказуються їхні дані, залежно від їхньої приналежності до певної теми або комплексу. Як правило, підбирається велика кількість експонатів, щоб при розкладці експозиції можна було застосувати більш виразний експонат у взаємодії з іншими, або замінити найбільш вдалим.

Дуже цікавими могли б стати для будь-якого музею ідеї залучення до комплектації майбутніх експозицій і пошуку нових музейних предметів широкі верстви населення: від молоді й школярів до пенсіонерів. У цьому плані працівникам музеїв необхідно лише навчитися правильно відбирати отриману інформацію, класифікувати її за відношенням до неї у суспільстві.

Наша компанія «Fisher&Partners» допоможе Вам у нелегкій справі організації комплектації музейної експозиції, надасть послуги в класифікації та документуванні експонатів у процесі розробки тематичного плану, відбере й підготує експонати до експозиції.

 
Головна Музейний консалтинг Комплектація експозиції