Музейный консалтинг
Тематико-експозиційний план

У зв'язку з підвищенням інтересу до музеїв, перегляду їх суспільно-соціальної й культосвітньої значимості, всі частіше з'являється необхідність створення нових, більш цікавих і насичених експозицій, об'єднаних єдиною темою. Для цього в процесі створення нових музейних експозицій розробляються тематичні плани.

Що ж таке тематико-експозиційний план? Це один з основних документів наукового проектування експозиції, що визначає склад і характеристики експонатів, їхній розподіл і угруповання за темами, підтемами, експозиційними комплексами. У тематико-експозиційному плані у вигляді додатків можуть бути включені тексти великого обсягу, вказівки для відтворень музейних предметів і науково-допоміжних матеріалів, способи використання різних технічних засобів в експозиції й т.п. Тематико-експозиційний план, як правило, створюється наприкінці наукового проектування відповідно до наукової концепції експозиції й може коректуватися після здійснення пробної експозиції. Крім тематико-експозиційного плану, розробляється також тематична структура експозиції. Обидва ці документи найчастіше розробляються музеєм. Але іноді тематика або обсяг робіт такі, що музейні працівники при створенні певної експозиції не в змозі виконати його. Тоді на допомогу їм приходимо ми - фахівці із проектування музейних експозицій. При розробці тематичного плану експозиції ми ґрунтуємося на позиції, що головним елементом у ній є справжні предмети (об'єкти), що становлять основу експозиції й розкривають її зміст. У своїх планах ми застосовуємо принцип образно-художньої обробки, застосовуємо різні технічні й художні засоби, які разом зі справжніми експонатами становлять єдиний образний ряд, підсилюють ефект сприйняття експозиції.

Важливим питанням у тематичному плані експозиції є й розробка маршруту огляду експозиції, що дозволяє послідовно розкрити тему експозиції, дати можливість переключити увагу, осмислити побачене й підготуватися до огляду наступної групи експонатів.

Крім тематико-експозиційних планів існує також сценарій експозиції - розширений план, де вказуються, як правило, характеристики простору, художні, сюжетні, образотворчі й технічні засоби й прийоми, необхідні для здійснення кожного пункту плану, де зливаються воєдино форма показу й зміст у спільній роботі музейних працівників і художника.

Звернувшись у нашу компанію "Fisher&Partners", у нашій особі Ви знайдете надійних компаньйонів у розробці тематичних планів, сценаріїв експозицій і багато чого іншого, що необхідно при створенні унікальної музейної експозиції! Запрошуємо до співробітництва!