Послуги

Для інвесторів

Ми виконуємо:

 1. На стадії опрацювання інвестиційної ідеї:
  • Сбір об’єктивної інформації для аналізу доцільності інвестицій в проект:
   - аналоги, ринок сировини, ринок збуту, особливості технологій, ринок обладнання, містобудівні вимоги, конструктивні схеми тощо;
  • Опрацювання варіантів реалізації проекту:
   - передпроектні опрацювання, концепція, підбір ділянки (геологічні чинники, мережі, інфраструктура, робоча сила, транспорт та логістика);
  • Аналіз ефективності розроблених варіантів:
   - що краще відновлювати, реконструювати чи будувати;
  • Розробка техніко-економічного обґрунтування доцільності, або економічної недоречності вкладання інвестицій в проект.
 2. На стадії прийнятого рішення про вкладення інвестицій в проект.
  Вибір та обґрунтування оптимальних варіантів:
  • Місцезнаходження, планувальних рішень (генплан, компоновка будівель, споруд та інженерних мереж, транспортні зв’язки і логістика);
  • Технологічних рішень (технологія виробництва, обладнання та механізми);
  • Об’ємно-планувальних рішень (конструктивна схема, будівельні конструкції та матеріали);
  • Реалізації (постачання обладнання, організація будівництва).
 3. На стадії визначення параметрів об’єкту.
  • Стан існуючих будівель та споруд, можливість їх пристосування;
  • Розробка ескізного проекту та техніко-економічний розрахунок;
  • Розробка завдання на проектування:
   - технічне завдання, завдання на застосування конструкцій, матеріалів та обладнання;
  • Пошук та вивчення можливосте потенційних підрядчиків;
  • Оптимізація завдання на проектування під потреби замовника та можливості підрядчика.
 4. На стаді розробки проектної документації.
  • надання послуг Головного інженера проектів та Головного архітектора проектів (ГІП та ГАП);
  • Розробка проектної документації;
  • Оптимізація розробки проектної документації:
   - першочерговість, оперативне проектування з поступовою видачею креслень на будівельний майданчик, управління суміжниками, проходження державної експертизи тощо;
  • Адаптація іноземних проектів під норми України;
  • Моніторинг підрядчиків, складання тендерної документації;
  • Поточне корегування завдання на проектування;
  • Одночасна розробка проектної документації, робочих креслень та нагляд за будівництвом;
 5. На стадії будівництва.
  • Проект організації будівництва;
  • Проект виконання робіт;
  • Авторський та технічний нагляд.

Для існуючих будівель і споруд ми:

 • Визначаємо реальний стан будівлі, можливі приховані дефекти, надійність і несучу здатність конструкцій, потенційні проблеми її експлуатації;
 • Розробляємо рекомендації з використання будівлі, проведення перепланувань, пристосувань і реконструкції;
 • Проробляємо варіанти найбільш ефективного використання будівлі;
 • Виконуємо документацію на будівлі, проекти й паспорти;
 • Розробляємо проектну документацію на посилення, реконструкцію, добудування, перепланування;
 • Виконуємо оцінку об'єкта;
 • Робимо розрахунок кошторисної вартості;
 • Узаконюємо будівлю, змінюємо функціональне призначення, переводимо з житлової в нежитлову.

Для нових інвестиційних проектів ми:

 • Виконуємо пошук і аналіз ділянки;
 • Розробляємо концепцію об'єкта, забудови;
 • Виконуємо передпроектні роботи, збір і узгодження вихідних даних, містобудівне обґрунтування;
 • Розробляємо повний комплект проектної документації або проводимо незалежну експертизу існуючої проектної документації;
 • Робимо розрахунок кошторисної вартості, оптимізуємо витрати на будівництво;
 • Забезпечуємо проходження комплексної державної експертизи;
 • Супроводжуємо будівництво, виконуємо технічний і авторський нагляд
 
Головна Послуги